ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBSIDAN

Webbsidan ägs och driftas av Sandviks Förlag AB, Jörgen Ankersgatan 20, 211 45 Malmö. Org.nr: 556398-3609


SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KUNDER I SVERIGE
När du som privatperson handlar på Familjekort är du garanterad rättigheter som stiftats för att skydda svenska konsumenter. Familjekort förhåller sig alltid till Konsumentköplagen, E-handelslagen, Marknadsföringslagen, Lagen om ångerrätt samt Personuppgiftslagen. 

Vi önskar att göra våra kunder uppmärksamma på att våra produkter trycks enkom för din räkning och med ditt godkännande. Din beställning av trycksaker antas gå i produktion så snart du betalt din beställning på Familjekort. Dina trycksaker är personliga och kan således inte säljas vidare till Familjekorts andra kunder och faller därmed under punkt 2, 4 § som du finner i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 

Enligt 4 § Bestämmelserna om ångerrätt i 9–16 §§ gäller inte distansavtal om
- en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen,
- en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
- en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits,
- en tidning eller en tidskrift, eller vadhållning eller andra lotteritjänster.


INTRODUKTION

Familjekort erbjuder designmallar och tryckeritjänster för företag och privatpersoner. Ytterligare tjänster inkluderar lagring och redigering av elektroniska filer från tidigare beställningar, bilder, logotyper eller andra elektroniska filer som krävs för att leverera Familjekorts tjänster och produkter vid varje givet tillfälle.


ANVÄNDARVILLKOR

När du accessar Familjekort webbsida accepterar du våra användarvillkor. Om du inte accepterar våra användarvillkor får du inte tillgång till Familjekort produkter och tjänster.

Alla förändringar av våra användarvillkor, riktlinjer eller restriktioner blir vid dess publicering på webbsidan en del av våra ANVÄNDARVILLKOR. Vid registrering av ett konto hos Familjekort accepterar du aktivt våra ANVÄNDARVILLKOR som vid varje given tidpunkt skall ha precedens över de ANVÄNDARVILLKOR föreslagna av dig eller den juridiska enhet du säger dig representera.

Familjekort förbehåller sig rätten att när som helst genomföra ändringar på våra webbsidor, tjänster, produkter, digitala filer från tidigare beställningar eller under våra kunders personliga konton och våra. Alla besökare, juridiska personer och kunder åtar sig att inför varje besök på våra webbsidor läsa igenom och förstå våra ANVÄNDARVILLKOR. 


RIKTLINJER FÖR ELEKTRONISKA TRANSAKTIONER

Familjekorts verksamhet förhåller sig till och är bunden av de regler som stipuleras i den svenska E-handelslagen.


PRODUKTSPECIFIKATION

Vi utvecklar våra produkter och tjänster kontinuerligt och förbehåller oss därmed rätten att vid varje givet tillfälle genomföra ändringar i våra produkter och tjänster utan att informera våra kunder eller besökare.

Trycksakernas färger kan skilja sig åt mellan det som kunden ser på dataskärmen och den produkt som kunden mottar. Dataskärmar presenterar färger i ett färgsystem som heter RBG medan vår produktionsprocess använder det internationella färgsystemet CMYK. 

Vi åtar oss att presentera och beskriva våra produkters färger så korrekt som möjligt när de presenteras på vår webbsida. Familjekort åtar sig inget ansvar för att din dataskärm återger våra produkters färger på ett korrekt sätt. Familjekort rekommenderar alla besökare och kunder att kalibrera dataskärmen för att minska risken för felaktig färgåtergivning

PERSONVÄRNSPOLICY

Familjekort respekterar ditt krav på integritet och förtroendet du ger oss när du registrerar dig eller ditt företag på Familjekort. När du besöker, eller registrerar dig på, någon av Familjekorts sidor så accepterar du vår personvärnspolicy och våra Användarvillkor. För frågor rörande våra användarvillkor kontakta oss via e-post.

Barn eller icke myndiga besökare
Familjekort säljer inte produkter till personer under 18 år eller som inte är myndiga. För personer som ännu inte fyllt 18 år ställs det krav på att alla beställningar sker under övervakning av förälder eller förmyndare. Vid registrering av konto på Familjekort bekräftar kontoinnehavaren därmed att densamma personen är myndig och över 18 år samt läst och accepterat Familjekorts särskilda villkor.

Information som du registrerar på Familjekort
Vi lagrar information och innehåll som du registrerar på någon av Familjekorts webbsidor eller övrig information som du sänder till oss. Information och data används endast med syftet att förbättra tjänsterna som du använder på Familjekort. Personlig information används exempelvis när du beställer ytterligare trycksaker från tidigare beställningar, besvarar dina förfrågningar, nyttjar våra tjänster som till exempel bildgalleriet, eller vid kommunikation mellan Familjekort och Dig.

Automatiskt genererad information
Precis som majoriteten av alla webbsidor så mottar vi samt lagrar viss information under tiden som du interagerar med vår webbsida. Vi använder kakor, så kallade "cookies", vilka lagras i din dator när du använder denna webbsida. Konkreta exempel på information som lagras är IP-adress som erhålls när du använder Internet, versionen på din internetläsare, ditt operativsystem samt de URLer som du besökt på Familjekort. Vad använder vi denna information till? Till exempel används din IP adress för att analysera trender vad gäller besökare, tid till köp, förstå våra besökares rörelsemönster samt samla geografisk information för att förstå vår övergripande utveckling.

Skydd av din personliga information
Familjekort strävar alltid efter att ta ansvar för din personliga information. Vi använder oss av en mängd olika säkerhetssystem och processer för att erbjuda dig hög grad av säkerhet. Privat information lagras på krypterade servrar med strängt begränsad accessmöjlighet. Familjekorts dataservrar är placerade i bevakade lokaler där säkerhet tas på stort allvar. När kortbetalningar genomförs sker alla betalningar via RBS Adyen (www.adyen.com), Europas ledande leverantör av betaltjänster via internet. RBS Adyen är certifierade av banker och kortinlösare till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå. I tillägg använder vi krypteringsverktyg för känslig data, så kallade "Secure Socket Layer" (SSL) protokoll.

Skydd av lösenord
Access till Familjekorts tjänster sker genom att du anger ett lösenord. Det är ditt ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda ditt lösenord från obehöriga. Lösenordet till Familjekort skall aldrig delges någon annan person. Använder du en annan persons dator så skall du alltid trycka på "Logga ut" innan du lämnar Familjekort och datorn. Att aktivt välja att logga ut försvårar för nästa person att logga in på ditt Familjekort-konto. 

Vi vill göra dig uppmärksam på att användning av personlig information alltid innebär risker, oavsett om du delger informationen via Internet, mobiltelefonen eller andra teknologier. Vi vill betona att det inte existerar en teknologi som kan hävda 100% säkerhet och ett definitivt skydd mot intrång.

Registrering av användarkonto
När du registrerar ett användarkonto på Familjekort åtar du dig att delge korrekt och sanningsenlig information. Om du någon gång mottager ett automatiskt genererat av Familjekort åtar du dig att med omedelbar verkan skapa ett personligt, och endast för dig känt, lösenord. Vid registrering av ett konto ombeds du att skapa ett användarnamn och ett lösenord, du ansvarar själv för att hålla information relaterat till ditt konto hemligt. Du ansvarar för alla handlingar som sker på Familjekort under ditt konto.

Bildgalleri
Bilder, illustrationer, logotyper eller andra elektroniska filer som laddas upp i ditt bildgalleri skyddas efter bästa förmåga mot extern access. För att få access till lagrade elektroniska filer så måste du vara inloggad på Familjekort.

Hantering av din personliga information
Vi delar med oss av din personliga information endast enligt beskrivningen nedan, vid alla andra tillfällen krävs ditt personliga godkännande.

Försäljning eller överföring av verksamhet
I takt med att vi utvecklas som företag kan vår verksamhet eller delar av vår verksamhet säljas eller slåss samman med andra företag eller verksamheter. Vid en eventuell transaktion, köp eller försäljning av verksamhet, är vår kundbas och kunddata en betydande del av företagets eller verksamhetens värde och kommer följaktligen ingå som en del av våra tillgångar som överförs till det nya företaget, verksamheten eller juridiska enheten.

Annonsörer
Vi förebehåller oss rätten att förmedla demografisk information, som dock icke kan knytas till dig som person och användare, till våra partner och annonsörer.

Konsulter och andra externa leverantörer
Vi anlitar företag och individer för att utföra utveckling av våra tjänster och produkter i enlighet med våra önskemål. Exempel på tjänster som vi anlitar externa företag eller individer för att hantera är betalningsleverantörer, marknadsföringsbyråer, delar av vår kundservice, fysisk posthantering, analys av kunddata samt övriga tjänster vid behov. Dessa företag och individer får tillgång till den information som krävs för att utföra de tjänster som vi ber dem om.

Tillmötesgående vid utdelning av personlig information
Vi gör personlig information tillgänglig när vi tror att så krävs för att; agera i enlighet med den lokala lagstiftningen, upprätthålla våra åtaganden, följa våra ANVÄNDARVILLKOR, försvara rättigher eller egendom för Familjekort, ge skydd åt våra anställda, våra användare eller övriga individer. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag eller organisationer för fraud protection och för att reucera eventuell kreditrisk.

Kakor, s.k. ”Cookies”
En kaka är en textfil, alfanumerisk textfil för identifiering, som av en webserver placeras på din hårddisk. Kakorna innehåller information som vid senare tidpunkt identifierar återkommande besökare på de specifika domänen eller webbadresserna. Kakor kan inte användas för att köra några program på din hårddisk eller placera virus på din dator. 

Familjekort använder kakor för att underlätta inloggning till våra tjänster, skapa ett bättre användargränssnitt samt övervaka beställningsprocessen. Kakorna förmedlar information om hur våra besökare använder Familjekorts tjänster, betydelsefullt underlag i vår strävan att kontinuerligt förbättra användargränssnitt och tjänsteinnehåll. Vidare används kakor för att analysera trafikdata samt anonymisera demografisk information om våra besökare. 

Om du inte önskar att mottaga kakor, eller önskar bli notifierad när kakor placeras ut, så kan du göra sådana inställningar i din webbläsare. Notera att du måste acceptera mottagande av kakor för att kunna använda Familjekorts tjänster eller köpa våra produkter. 

Våra samarbetspartners, vars produkter eller tjänster är länkade till oss, kan också använda kakor. Notera att vi inte har kontroll över deras kakor. Ta alltid del av våra samarbetspartners ANVÄNDARVILLKOR före du nyttjar deras produkter eller tjänster. 

Tredje part som vi samarbetar med kan placera anonyma cookies i din webbläsare och därigenom skicka egna cookies till din cookie-fil.

Spam
Familjekort ska inte skicka e-post, SMS eller annan elektronisk information som på något sätt kan sammankopplas till spam. Att som användare eller besökare på Familjekort, automatisera utsändelse av elektroniska kort, e-post eller övrig elektronisk dokumentation är strängt förbjudet. Antalet elektroniska kort, SMS eller e-post som våra användare eller besökare kan skicka är reglerat av Familjekort. 

Du accepterar att ta ansvar för att skydda ditt personliga lösenord samt kontrollera access till ditt registrerade konto. Du accepterar ansvaret för alla beställningar som genomförs på Familjekort i ditt namn och under ditt konto. Du accepterar att stå till svars för alla handlingar som sker under ditt Familjekort konto. 


KANCELERA ELLER ÄNDRA

Vi kancellerar eller accepterar ändringar i din beställning under följande förutsättningar: 

a. faller under begränsningar för användande;
b. i tillfälle sådant skulle krävas av lokal domstol
c. Familjekort kan utan krav på notifiering till kund eller användare kancellera en beställning utan att det bryter mot något som står skrivet i våra ANVÄNDARVILLKOR.


ÄNDRING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra ANVÄNDARVILLKOR samt att göra de ändrade användarvillkoren tillgängliga på webbsidan under ANVÄNDARVILLKOR.

Vi förbereder oss rätten att radera ett användarkonto när som helst och utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att ändra Familjekorts produkter och tjänster när som helst så länga de ändringarna i grunden inte ändrar på våra produkter och tjänsters grundläggande syfte eller innehåll. 

Du accepterar att Familjekort, utan förvarning, kan radera ditt användarkonto samt allt tillhörande material inklusive personlig information, data, text, elektroniska filer, bilder samt allt övrigt material. Familjekort kan hindra dig från access till detta innehåll. Det är Familjekorts målsättning att förhindra bruk av material som enligt vår bedömning kan uppfattas som obscent och opassande även om materialet inte bryter mot lagen. 

Du accepterar att hålla Familjekort skadelös för förluster och alla andra skador som kan tänkas uppkomma i samband med att vi raderat information, innehåll eller elektroniska dokument knutet till ditt användarkonto på Familjekort. Du accepterar att hålla Familjekort fri från allt ansvar och krav på skadestånd (inklusive eventuella rättegångskostnader) som riktas mot dig från en tredje part på grund av att vi levererat produkter eller tjänster som producerats i god tro för din räkning.


BETALNING

Du måste betala den fullständiga kostnaden för din order med kreditkort, bankkort eller genom ditt PayPal-konto samtidigt som du genomför din beställning.

Priset för de produkter eller tjänster som du beställer är giltiga endast vid den aktuella tidpunkten för din beställning. Familjekort förbehåller sig rätten att ändra priser för våra produkter och tjänster när och helst och utan förvarning. Förändringar av pris kan dock aldrig påverka redan beställda produkter och tjänster.

Du tar ansvar för att alla detaljer som du delger Familjekort under beställningsförloppet är korrekta, att du har alla nödvändiga rättigheter för att betala med de kreditkort, bankkort eller PayPal-kontot som du använder och att du har tillgång till nödvändiga monetära resurser för att täcka de kostnader som du åtar dig i samband med din beställning. Vi förbehåller oss rätten att validera dina kreditkort, bankkort eller PayPal-konto innan vi accepterar din beställning.

Din beställning skall inte betraktas som bindande förrän vi mottagit en godkänd betalning via kreditkort, bankkort eller ditt PayPal-konto. 

Vi äger rätt att neka betalningar och därmed beställningar från dig. 


BESTÄLLNING OCH FRAKT

Produktionstid 
Vår ambition är att producera de produkter eller tjänster som du beställt inom 5 arbetsdagar, detta inkluderar inte tid för frakt.

Frakt
Dina produkter och tjänster fraktas med normal postgång om inte annat specificeras. Vi levererar din beställning inom 8 arbetsdagar, beroende på var i världen du bor. Notera att detta inte inkluderar tid för produktion. 

Vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för försenade leveranstid, ej heller några skador eller förluster som kan relateras till en försenad leverans. 

Vi kan inte garantera att två eller fler produkter som beställs vid samma tidpunkt och fraktas till kunden i en och samma försändelse. Vi garantera att arbeta för att vid varje given tidpunkt alltid arbeta för att erbjuda lägsta tänkbara fraktkostnad

Ägarskap
Du accepterar att ägarskapet för de produkter och tjänster som vi levererar, med tillhörande risk för förluster eller kvalitetsförändringar, förflyttas till dig samtidigt som dina produkter eller tjänster överlämnas till den av oss valda fraktleverantören. 

Du accepterar att leverans av en elektronisk produkt skall anses som fullförd när vi antingen har (a) sänt den elektroniska produkten via e-post eller annat elektroniskt kommunikationsverktyg eller (b) när vi sänt en notifiering till dig om att den elektroniska produkten finns tillgänglig för nerladdning på vår webbsida.

Kvantitet
Du accepterar en differens på 5% mellan den kvantitet som du beställt och en kvantet som faktiskt mottagits. Du kommer inte att kräva kompensation för denna differens. På motsvarande sätt kan inte Familjekort kräva kompensation från dig, eller den juridiska enhet som du representerar, om levererad kvantitet överstiger 100% men understiger 105%.

Returnering av produkter eller tjänster
När du väl genomfört en beställning på Familjekort kan den inte ändras. 

Om vi levererar en felaktig eller skadad produkt, eller om du skulle upptäcka bristfällig kvalitet på den proukt eller tjänst som du köpt hos oss skall detta rapporteras till oss senast 14 dagar efter att du mottagit den aktuella varan eller tjänsten. Vänligen spara originalpaketet i samma skick som det mottagits. Notera att vi inte personligen kan acceptera reklamerade varor utan varorna måste skickas till oss per post. 

Skulle Familjekort skicka ersättningsprodukter måste de ursprungliga, tillika reklamerade, produkterna sändas åter till Familjekort inom 14 dagar. Familjekort förbehåller sig rätten att kräva betalning för ersättningsprodukterna om de ursprungliga produkterna inte returneras till oss inom 30 dagar efter köpet genomfördes på vår webbsida.

Återbetalning
Eftersom Familjekorts produkter beställs genom att digitala filer redigeras eller laddas upp direkt av våra kunder, utan något övrigt korrektur sker av Familjekort, betraktas alla beställningar som finala och icke möjliga att redigera eller ändra efter att betalning genomförsts. 


SKADEERSÄTTNING

Du accepterar att du skall hålla Familjekort och dess anställda, och alla Familjekorts samarbetspartners som har deltagit i utveckling av produkter och tjänster till Familjekort, fria från alla krav på ersättning. 


ANSVARSBEGRÄNSNING

Du accepterar att vi inte skall hållas ansvariga för (1) suspendering eller förlust av produkter eller tjänster; (2) avbrott i webbsidans eller tjänstens tillgänglighet; (3) förseningar eller avbrott som du upplever i samband med trycktjänsterna; (4) förluster eller skyldigheter från handlingar som står utanför vår kontroll; (5) icke mottagen data, korruption och skadogörelse; (6) direkt skada eller andra konsekvenser som uppstått på grund av oaktsamt och vårdslöst bruk från din sida under nyttjandet av tjänsterna på denna webbsida. 

Familjekort och våra samarbetspartners skall inte hållas ansvariga för olycka, indirekt eller direkt skada som uppstått på grund av nyttjande av vår tjänst, även om sådan skada uppkommer på grund av felaktigheter, försummelser, virus, försening eller avbrott i webbsidans tillgänglighet. Familjekort kan ej hållas ansvarig för skada som uppstått på grund av förlust av lagrad data. 

Se Sandviks Förlag AB’s Köp- och leveransvillkor