Personvärn

Familjekort respekterar ditt krav på integritet och förtroendet du ger oss när du registrerar dig eller ditt företag på Familjekort. När du besöker, eller registrerar dig på, någon av Familjekorts webbsidor så accepterar du vår integritetspolicy och våra Användarvillkor. För frågor rörande våra användarvillkor kontakta oss via e-post på anvandarvillkor@Familjekort.com.


Barn eller icke myndiga besökare

Familjekort säljer inte produkter till personer under 18 år eller som inte är myndiga. För personer som ännu inte fyllt 18 år ställs det krav på att alla beställningar sker under övervakning av förälder eller förmyndare. Vid registrering av konto på Familjekort bekräftar kontoinnehavaren därmed att densamma personen är myndig och över 18 år samt läst och accepterat Optimalsprints särskilda villkor.

Information som du registrerar på Familjekort

Vi lagrar information och innehåll som du registrerar på någon av Familjekorts webbsidor eller övrig information som du sänder till oss. Information och data används endast med syftet att förbättra tjänsterna som du använder på Familjekort. Personlig information används exempelvis när du beställer ytterligare trycksaker från tidigare beställningar, besvarar dina förfrågningar, nyttjar våra tjänster som till exempel bildgalleriet, eller vid kommunikation mellan Familjekort och Dig.


Automatiskt genererad information

Precis som majoriteten av alla webbsidor så mottar vi samt lagrar viss information under tiden som du interagerar med vår webbsida. Vi använder kakor, så kallade "cookies", vilka lagras i din dator när du använder denna webbsida. Konkreta exempel på information som lagras är IP-adress som erhålls när du använder Internet, versionen på din internetläsare, ditt operativsystem samt de URLer som du besökt på Familjekort. Vad använder vi denna information till? Till exempel används din IP adress för att analysera trender vad gäller besökare, tid till köp, förstå våra besökares rörelsemönster samt samla geografisk information för att förstå vår övergripande utveckling.


Skydd av din personliga information

Familjekort strävar alltid efter att ta ansvar för din personliga information. Vi använder oss av en mängd olika säkerhetssystem exempelvis Scan Alert, men även andra processer för att erbjuda dig hög grad av säkerhet. Privat information lagras på krypterade servrar med strängt begränsad accessmöjlighet. Familjekorts dataservrar är placerade i bevakade lokaler där säkerhet tas på stort allvar. När kortbetalningar genomförs sker alla betalningar via Adyen, Europas ledande leverantör av betaltjänster via internet. Adyen är certifierade av banker och kortinlösare till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå. I tillägg använder vi krypteringsverktyg för känslig data, så kallade "Secure Socket Layer" (SSL) protokoll.


Användning och skydd av ditt lösenord

Access till Familjekorts tjänster sker genom att du anger ett lösenord. Det är ditt ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda ditt lösenord från obehöriga. Lösenordet till Familjekort skall aldrig delges någon annan person. Använder du en annan persons dator så skall du alltid trycka på "Logga ut" innan du lämnar Familjekort och datorn. Att aktivt välja att logga ut försvårar för nästa person att logga in på ditt Familjekort-konto.


Registrering av konto på Familjekort

När du registrerar ett användarkonto på Familjekort åtar du dig att delge korrekt och sanningsenlig information. Om du någon gång mottager ett automatiskt genererat av Familjekort åtar du dig att med omedelbar verkan skapa ett personligt, och endast för dig känt, lösenord. Vid registrering av ett konto ombeds du att skapa ett användarnamn och ett lösenord, du ansvarar själv för att hålla information relaterat till ditt konto hemligt. Du ansvarar för alla handlingar som sker på Familjekort under ditt konto. 

Vi vill göra dig uppmärksam på att användning av personlig information alltid innebär risker, oavsett om du delger informationen via Internet, mobiltelefonen eller andra teknologier. Vi vill betona att det inte existerar en teknologi som kan hävda 100% säkerhet och ett definitivt skydd mot intrång.

Så behandlar Sandviks dina personuppgifter